Vluchtelingendebat Purmerend

Beste lezer,

Onderstaand vindt u de tekst van de mail van de LVD die op 18 oktober 2015 naar de overige raadsleden en het college van B&W heeft gezonden. Als context van de mail ligt de feitelijke situatie vanaf het moment dat de raad het besluit tot (onrealistische) kleinschalige opvang had gekozen. De dag erna kregen de fracties van Groen Links het verzoek op welke wijze de raad? hier handen en voeten aan zou willen geven. Het onderstaande is het antwoord van de LVD op dit verzoek. Opvallend is dat geen enkele fractie tot op vandaag hierop heeft gereageerd. De LVD wil u de inhoud van deze mail niet onthouden, eens te meer omdat het nog steeds het huidige standpunt van de LVD weergeeft op de wijze waarop het vluchtelingendebat in onze stad plaatsvindt. Ten aanzien van het verloop en wijze van het vluchtelingendebat zal de LVD nadere schriftelijke vragen aan het college stellen.

Tekst mail d.d. 18 oktober 2015

Met alle respect,

U heeft het college met uw besluit van 12 oktober jl. een schielijk onmogelijke opdracht meegegeven. En zijn andere mogelijkheden die voorlagen niet ‘raadsbreed’ gegrepen. Zo ben ik van mening dat u allen te weinig heeft gekeken naar de voorstellen van de LVD.

De LVD wil niet ongenuanceerd haar zin hebben, maar ik constateer wel dat het bespreekbaar maken van de LVD voorstellen tot een betere uitkomst had geleid. Uw ‘systematische’ ridiculisering van de voorstellen van de LVD waarbij vooral ‘zelf scoren’ voorop lijkt te staan, heeft geleid tot een slap en visieloos standpunt van deze raad als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Een aantal partijen in onze raad heeft zich m.i. vooral laten leiden door partijpolitieke overwegingen en niet door de inhoud van de vluchtelingenopvang-problematiek zelf.

De LVD heeft op 17 september 2015 al aangegeven dat grootschalige opvang geen optie was. En ook dat het COA hier niet de meest geschikte partner is in deze kleinschaligheid. U heeft met de visie van de LVD – als gebruikelijk – niets gedaan. Nu is iedereen – ook in de landelijke politiek – wél van mening dat kleinschalige goed gespreide opvang beter is. En gaat u als raad ineens verrassend mee in deze ‘kleinschaligheid’ door het onuitvoerbare plan te opperen dat dit kan worden gerealiseerd in clusters van maximaal 30 asielzoekers in een soort ‘noodopvang’. De LVD heeft ingestemd met deze – absoluut nog enige politiek haalbare – optie welke op tafel lag. In de veronderstelling dat ‘iets’ nog altijd beter is dan niets.

Om in de woorden van de PvdA te blijven? De LVD kijkt per geval waaraan zij haar steun verleent (een eerder verzoek van de LVD om nadere coördinatie tussen – in ieder geval – de oppositiepartijen heeft u allen niet beantwoordt, hetgeen ik op zich al zeer onfatsoenlijk vind).  De ‘draagvlakbenadering’ van zowel Stadspartij, D66, AOV en PvdA zijn wat mij betreft slechts ‘constructies’ om de boel te vertragen, daarmee de daadwerkelijke opvang van vluchtelingen zoveel als mogelijk uit te stellen.

Uw onwil om de voorstellen inhoudelijk te behandelen dan wel in ieder geval met de LVD onderhandelbaar te maken is een ‘bewust’ gemiste kans. De LVD voelt er dan ook verder niets voor om afspraken te maken met wie dan ook in deze raad over de vluchtelingenopvang. Het verzoek van GroenLinks tot meer samenwerking op dit punt komt te laat. Ook deze partij heeft geen enkele samenwerking laten zien naar de LVD ten aanzien van de wijzigingsvoorstellen. Overleg tussen wethouder en partijen is v.w.b. de LVD alleen nuttig ‘als er meer op tafel komt te liggen’.

Met vriendelijke groet,
Ernst van Damme
LVD-Purmerend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *