Stop met ‘lariekoek’ rond lidmaatschap WoningNet!

**** PERSBERICHT ****

“Het is vooral beschamend te noemen” volgens Ernst van Damme van de LVD-Purmerend, “dat zowel de stadsregio Amsterdam als de gemeente Purmerend, de verzoeken van de LVD en regioraadsleden – tot compensatie van het inschrijfgeld voor Woningnet aan minima – niet serieus nemen!……”

woningnet

Dit stelt Van Damme naar aanleiding van de door de LVD al in mei dit jaar gestelde vragen om mensen met een minimuminkomen financieel in staat te stellen zich verplicht in te laten schrijven bij woningnet. In juli dit jaar heeft de LVD wederom vragen gesteld, waarop het college van B&W “onbevredigende antwoorden” heeft gegeven.

“Zo geeft het college uitleg aan de nieuwe huisvestingswet en noemt als voordeel dat mensen nu meer vrijheid krijgen om elders te wonen? Dat geeft uiteraard geen antwoord op onze vraag van de verplichte inschrijfkosten.

Het college merkt tevens op dat de inschrijfkosten behoren tot de incidenteel voorkomende noodzakelijke kosten die in beginsel uit het inkomen moeten worden betaald? Van Damme noemt ditlariekoek!Vooral omdat het college “semantische goochelarij” inzet om haar gelijk aan te tonen. Zo stelt zij dat het ieders vrije keuze is zich in te laten schrijven bij woningnet. “Niet als de prijs is, dat hiermee woonduur moet worden ingeleverd”, stelt Van Damme. “Dat is verre van een vrije keus!

“Een algemene regeling moet toegankelijk zijn voor iedere burger en niet alleen diegenen die het blijkbaar kunnen betalen. Daar komt bij dat de beoogde ‘doorstroming’ op de woningmarkt blijkbaar niet opgaat voor deze minima. Hier is gewoon niet goed over nagedacht! We maken hier geen beleid op basis van gelegenheidsargumenten.”

“Het lijkt wel of het college van Purmerend geen eigen verantwoording wenst te dragen, eens te meer omdat zij sterk ‘leunt’ op het beleid van de Stadsregio Amsterdam. Een – niet democratisch gekozen – bestuur die de overschrijving naar inschrijfduur zelf heeft ‘verordonneerd’. En Purmerend een deel van haar armoedebeleid blijkbaar in handen van de SRA heeft gegeven? Iets dat volgens mij niet onder de taakstelling van een stadsregio valt”, zegt Van Damme.

De regioraadsleden van Zaanstad hebben recentelijk ook aanvullende vragen gesteld aan de Stadsregio. Deze gaan voornamelijk over ongeveer 4,8 miljoen euro dat deze ‘verplichte inschrijving’ bij woningnet al heeft opgeleverd.

De LVD wenst voor 1 december aanstaande klaarheid en een duidelijke toezegging dat de mensen met een krappe beurs nu eindelijk onbelemmerd toegang krijgen tot het omzetten van hun woonduur. En dat de termijn wederom wordt verlengd tot minimaal eind maart 2016.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *