Hef geheimhouding Baanstee Noord op!

De fractie van de LVD wenst opheffing van de geheimhouding welke het college heeft opgelegd op de mogelijke versoepeling van de uitgifteregels op Baanstee Noord.

De LVD is van mening dat het voorstel aan de raad, om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een groot deel van dit industrieterrein, het college te veel handelingsruimte geeft zonder dat de raad hier nu en in later stadium invloed op kan uitoefenen.

Onder het mom van geheimhouding kunnen een aantal van de hierbij te hanteren richtlijnen niet openbaar worden besproken. Daar komt bij dat de LVD – uit het besprokene in de besloten sessies van de commissie SOB – in onvoldoende mate kan beoordelen of de raad over alle informatie beschikt om een juiste belangenafweging te maken. Geheimhouding van een deel van het dossier bevorderd dit niet, te meer omdat vanuit buurgemeenten ‘geluiden’ komen welke vragen oproepen over ‘wie er nu in welke vijver vist’.

LVD Purmerend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *