Jaarrekening 2013 GGD-Zaanstreek Waterland

Ten aanzien van de jaarrekening van de GGD-Zaanstreek Waterland welke jaarlijks aan de gemeente wordt aangeboden ter visievorming, heeft de LVD haar goedkeuring onthouden. De GGD-ZW valt binnen de zogeheten ‘gemeenschappelijke regeling’, waarbij de gemeente Purmerend i.s.m. andere regionale gemeenten de diensten van de GGD afneemt. Naar evenredigheid draagt onze gemeente bij in de kosten van de geleverde dienstverlening.

In de commissie Samenleving van 5 juni 2014 heeft de LVD aangegeven dat met name de legesvaststelling v.w.b. de inspectiekosten voor de kinderopvang te hoog zijn. Over 2013 is een bedrag over van € 152.000. De LVD is van mening dat deze kosten terug moeten komen in het verlagen van de tariefstelling in 2015 e.v. En dat de teveel in rekening gebrachte kosten over 2013 gerestitueerd dient te worden aan de aanvragers. Een voorstel om dit te bereiken is via een ingediende amendement/motie GGD-ZW op de raadsvergadering van 25 juni 2014 gedaan. Naar was te verwachten is deze motie verworpen met 31 stemmen tegen en 3 voor (LVD; 1, Stadspartij; 1, Leefbaar; 1).

De overige partijen in de raad gaan er in meerderheid vanuit dat de tarieven voor de inspecties op de kinderopvang weliswaar kostendekkend dienen te zijn, maar dat er geen sprake mag zijn  van een structureel overschot. De LVD stelt vraagtekens tussen de hierbij aangevoerde kostendekkendheid versus het incidentele dan wel structurele karakter van deze post.

De LVD heeft tegen het jaarverslag en jaarrekening van de GGD-ZW gestemd om bovenstaande redenen, en zal de ontwikkelingen rondom de vaststelling van de leges op de inspecties voor de kinderopvang kritisch blijven volgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *