Motie Kinderpardon

De LVD heeft de initiatiefmotie van GroenLinks over de toepassing van het ‘kinderpardon’, mede gesteund als indiener. De motie behelst het lot van kinderen die in eerste instantie zijn afgewezen voor de verblijfstatus in ons land, vanwege het opportunistisch toepassen van de spelregels binnen het kinderpardon.

Zo komt nog een groot aantal kinderen die in principe voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden geen kans maken in Nederland te blijven. Zij hadden volgens het kabinet namelijk onder toezicht van het Rijk moeten staan en niet alleen van de gemeenten. De LVD vind dit een onterechte en tevens onrechtvaardige eis. Het is om deze reden dat wij de motie van harte steunen.

De burgemeester van Purmerend heeft aangegeven dat hij geen gehoor zal geven aan de algemene burgemeestersoproep om de staatssecretaris te verzoeken de reeds afgewezen aanvragen opnieuw te bekijken. De LVD merkt hierbij op dat het een burgemeester niet zou misstaan zich achter een moreel standpunt van de raad te stellen. De burgemeester geeft aan dat morele standpunten verschillen en door een ieder anders worden geïnterpreteerd. Dit vermeende recht klopt uiteraard maar volgens de LVD moet wél rekening worden gehouden met ons ‘moreel kompas’ zoals dit – in veel gevallen zelfs op initiatief van de Nederlandse overheid –  is vastgelegd in Internationale (mensenrechtelijke) verdragen. Een moreel kompas slechts geënt op de vrijheid van individuele meningen past hier niet.

Samen met de overige initiatiefnemers voor deze motie is de LVD van mening dat er grote zorgen bestaan over het lot van reeds eerder afgewezen kinderen en dat de raad zelf het initiatief zal nemen om de staatssecretaris middels een brief op de hoogte te stellen van het standpunt van de gemeenteraad. In dit schrijven zal de raad de staatssecretaris verzoeken om de afgewezen aanvragen opnieuw te bezien.

De motie wordt aangenomen met een meerderheid van 24 tegen 10 (VVD, CDA, AOV). De LVD zal de uitvoering van deze motie in de gaten houden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *