LVD stemt tégen Solar Campus Baanstee Noord

De LVD stemt tégen de vaststelling van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een zonnepanelenpark (Solar Campus op industrieterrein de Baanstee-Noord.  Het college stelt voor om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen vast te stellen, zodat de ondernemer van het zonnepark door kan gaan met zijn financieringsaanvraag voor de zogeheten SDE-subsidie (= Stimulering Duurzame Energie.).

De vestiging van het te realisereen zonnepark zou kunnen op het niet-bouwrijp gemaakte deel van het industrieterrein, wat volgens de LVD zeer ongebruikelijke is. Daar komt bij dat het college voornemens is het 8ha benodigde terrein voor 17 jaar (tijdelijk?) aan de ondernemers te verhuren voor een totaalbedrag van € 1,35 miljoen. Dit is volgens de LVD veel té laag! Daar komt bij dat de voordelen voor de gemeente Purmerend hier ophouden. Zo wordt de op te wekken energie niet teruggeleverd aan Purmerenders, en levert het geen extra werkgelegenheid op (één van de harde voorwaarden voor vestiging van bedrijven op de BANO).

De ondernemer vraagt tevens of de gemeente garant kan staan voor de legeskosten van € 156.000, benodigd voor de aanvraag en afhandeling van de SDE-subsidie. De LVD wijst dit onverkort van de hand. Dit omdat het hier een commerciële ondernemer betreft welke uitsluitend met winstoogmerk opereert. Het is daarom een normaal ‘ondernemersrisico’ om de financiering voor de eigen investeringen te nemen. Een motie van de hand van de PvdA met de strekking om hier mogelijk een deel van dit risico uit handen van deze ondernemer te halen is ook niet ondersteund geworden door de LVD. We zijn niet bereid om als gemeente garanties te bieden aan ondernemers die zelf geen garanties kunnen bieden.

De LVD is niet tégen een realisatie van een zonnepanelenpark in BANO, maar is van mening dat de gemeente niet de ondernemersrisico’s van deze dient over te nemen. Het voorstel tot het verlenen van een voorlopige ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt door de LVD onverkort afgewezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *