Wijziging verordening precariobelasting

Ten aanzien van het evenementenbeleid in  Purmerend doet het College het voorstel om de Verordening op de Precariobelasting aan te passen voor met name niet-commerciële evenementen in de stad.

De LVD heeft een aantal technische vragen gesteld. Deze gingen voornamelijk over de duur van de evenementen en de dagen waarop precario wordt geheven. Het college heeft hierop geantwoord dat de precario-heffing uitsluitend zal worden geheven voor de dagen dat evenementen plaatsvinden, exclusief de tijd benodigd voor de opbouw en afbouw. Vooralsnog kan de LVD zich in dit standpunt vinden.

Tevens heeft de LVD technische vragen gesteld over de zogeheten ‘slimme factuur’ welke het college hierbij introduceert. Doel van deze factuur is dat alle – aan het evenement betrokken kosten – met één factuur wordt afgedaan. Het college geeft aan hiermee efficiëntievoordelen te behalen. De LVD kan zich in dit standpunt vinden.

Er volgt een evaluatie aan het eind van het jaar. De strikte scheiding tussen commerciële en niet-commerciële evenementen zal aan het eind van het jaar worden besproken tijdens een evaluatie.

De LVD gaat akkoord met het voorstel van het college.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *