Nachtopvang voor daklozen

In de raadsvergadering van 24 april 2014 heeft de LVD de motie van D66, GroenLinks en Leefbaar gesteund voor wat betreft het openstellen van de nachtopvang voor daklozen.  Het college heeft inmiddels het besluit genomen vanwege humanitaire redenen om de nachtopvang aan de Wagenweg tot 15 mei 2014 a.s. open te stellen. Deze ruimere openstelling is nodig vanwege de koude winters vanaf 2010. Er kan momenteel geen ander alternatief voor de opvang van deze daklozen worden geboden.

De motie is door de LVD positief ontvangen en we hebben dan ook vóór de motie gestemd. De motie is aangenomen door de meerderheid van de raad (unaniem). Hiermee is mogelijk gemaakt dat de verruimde openstelling in ieder geval voortduurt tot ná het zomerreces van de raad. Het college zal nog met nader voorstellen komen ná het reces voor wat betreft het zoeken naar een meer structureler oplossing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *